Chính sách Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Tại KUS Vietnam, chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và tin tưởng của bạn đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập và sử dụng:

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.

Quyền lợi của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đồng thời, bạn cũng có quyền từ chối việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.